My Money แอพที่ช่วยจัดการการเงินของคุณจากเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก

เชื่อว่าคงมีมนุษย์เงินเดือนหรือผู้ที่มีรายได้ประจำจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่คิดจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วตัวเพื่อที่ต้องการเห็นความเคลื่อนไหวของรายรับรายจ่ายรวมไปถึงเพื่อช่วยในการวางแผนการออมเงิน แต่ปัญหาใหญ่ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็คือการลงบันทึกบัญชี การคิดคำนวนที่ยุ่งยาก แต่นับจากนี้ไปแอพ "My Money" จะคอยเป็นผู้ช่วยเหลือคุณเอง แอพ "My Money" เป็นแอพพลิเคชั่นแนว financial บน smartphone ที่ช่วยจัดการทุกเรื่องด้านการเงินให้กับผู้ใช้ โดยมีอินเตอร์เฟซการใช้งานที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายโดยในการใช้งานครั้งแรกระบบจะให้เราสร้างบัญชีของเราขึ้นมาก่อนจากนั้นเราจึงค่อยสร้างหมวดหมู่รายรับรายจ่ายตามที่ต้องการ เมื่อเวลาใช้งานก็เรียกแอพตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็บันทีกรายรับหรือรายจ่ายลงไปเพื่อแค่นี้ก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการ จุดเด่นที่ดูจะได้เปรียบที่สุดของแอพ My Money เมื่อเทียบกับแอพในหมวดหมู่เดียวกันนั้นเห็นจะเป็นเรื่องของการแสดงผลของสถิติข้อมูล โดยแอพสามารถแสดงสถิติข้อมูลรายรับรายจ่ายของเราให้ทราบได้หลายรูปแบบอาทิรูปแบบของกราฟหรือรูปแบบของ pie chart รวมไปถึงสามารถเรียกดูสถิติได้แบบรวมทั้งหมดหรือแยกเป็นเดือนๆ ได้อีกด้วย และที่สำคัญคือผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีการใช้งานได้หลายบัญชีในกรณีที่แหล่งเงินมีหลายแหล่งได้อีกด้วยครับ ดังนั้นการจัดการเรื่องการเงินส่วนบุคคลคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากมีแอพ My Money เป็นเหรัญญิกส่วนตัว

รายละเอียดโปรแกรม

Supported languages: English, French, German, Korean, Japanese, Spanish, Portuguese, Russian, Arabic.
Please contact me if any problem with the translation!
Don't forget to try the widget!
My Money allows you to manage your money and keep track of it.
Very simple and intuitive.
Can use voice recognition to add an expense automatically.
"Although you may find quite a few alternative apps based on personal finance management in the Market, My Money certainly stands out with its simplicity and effectiveness."
"With My Money, you can easily maintain as well as monitor multiple accounts, allocate budget amount for each account and record underlying expense/revenue transactions."
"The most impressive aspect of the My Money app is its rather simplistic interface with all the core features/categories listed on the homescreen."
Please vote if you like this application, and stay tuned for updates that bring new functionalities!
The progress bar under each added category lets you keep a close check on the total and monthly consumed budget, the lighter color is the average of the monthly consumption starting from the first transaction. (that way you can see if your consumption was high in previous months and you need to slow down a bit)
Give it a try!

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 1 MB
: freeware
: app-iphone-android

Screen Shot