โปรแกรม AbiWord 2.7.5 Beta จัดการเอกสาร (Word Processing)

Update! เวิร์ดโปรเซสเซอร์ โปรแกรมจัดการเอกสาร (Word Processing) ที่น่าใช้อีกโปรแกรม สามารถทำงานร่วมกับเอกสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น OpenOffice.org, MS Word, Word Perfect, RTF, HTML เป็นต้น มีให้เลือกใช้บน Windows/Linux/BSD/Solaris ที่สำคัญโปรแกรมนี้แจกให้ใช้งานกันฟรี ๆ

รายละเอียดโปรแกรม

AbiWord is a free word processing program similar to Microsoft? Word. It is suitable for a wide variety of word processing tasks.

Multi Platform
Enjoy your favorite Word Processor on the operating system you like to use - be it Windows, Linux, QNX, FreeBSD or Solaris.

Interoperability
AbiWord is able to read and write all industry standard document types, such as OpenOffice.org documents, Microsoft Word documents, WordPerfect documents, Rich Text Format documents, HTML web pages and many more.

Advanced Document Layout
Give your document that professional, scientific or fun-to-read look using AbiWord's advanced document layout options. Use tables, bullets, lists, images, footnotes, endnotes and styles to enhance the way your document looks.

Internationalization
AbiWord comes in many different languages. AbiWord is available in most common and many not-so-common languages. Dictionaries exist for over 30 languages.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 7.59 MB
: Open source
: business-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd