โปรแกรม CloneDVD 2.9.1.10 BETA โคลนเนียนๆ มากด้วยคุณภาพ

โคลนแผ่นอย่างรวดเร็วและคงคุณภาพ ต้องนี่เลย Elby CloneDVD 2 copies movies in unparalleled picture quality. If it's only the main movie or a complete DVD

รายละเอียดโปรแกรม

CloneDVD compresses even long footage in brilliant quality and at high speed: A special transcoding technology compresses your choice of DVD titles according to your audio and language selection automatically to a freely adjustable target size. Our unique Film Strip assistant will guide you step by step through all settings. With the help of the Video Preview you select the desired DVD titles and decide if you want to trim individual chapters. Quality bars show the direct influence of the title and language selection on the quality of the movie copy. Even beginners always keep track.?
?
Changes:
Version 2.9.1.10 2008 10 13
- New: Handling of invalid navigation packs
- Fix: Repairing DVD structure didn't work with some titles
- Fix: Possible crash in transcoder
- Some minor changes and improvements

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 4.86 MB
: DVD X Studios's mission
: Shareware
: cd-dvd-software

Screen Shot