โปรแกรมจัดการหน้าจอ Easy Desktop Keeper 2.4

Easy Desktop Keeper 2.4 หนึ่งในโปรแกรมจัดการหน้าจอที่จะช่วยให้เราควบคุมอะไรๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น ล็อคจอภาพ เรียกหน้าจอเดิมกลับมา เป็นต้นครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Easy Desktop Keeper gives you the ability to save, restore, manage and lock your desktop layout including files and folders located on your desktop, placement of desktop icons, desired wallpaper and screen saver. If you choose to lock your desktop layout, every time you reboot your PC, the program will restore your desktop icons and bring them back to their original positions as well as return your old wallpaper and screen saver to the background. You can create an unlimited number of desktop layouts for different purposes such as gaming, working, surfing the Internet as well as provide different users with their own desktops. Simply place your icons wherever you want them on your desktop, select desired wallpaper and screen saver, double click program’s tray icon and click the Save button to create a new desktop layout file.

If your icons ever get moved or deleted by any user or after entering the safe mode or changing the screen resolution, just open the program and click the Load button to return your desktop to any previously saved state, or simply reboot your PC if you are in the Lock Desktop mode.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 7.28 KB
:
: Freeware
: desktop-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • ohodownloads