โปรแกรม Windows 7 Manager 1.2.4 โปรแกรมปรับแต่ง และจัดการ Wondows 7

Windows 7 Manager : ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับปรับแต่ง และจัดการ Windows 7 อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด Windows 7 Manager 1.2.4 ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยฟังก์ชันของโปรแกรมมีให้เลือกใช้อย่างมากมายกว่า 30 ฟังก์ชันเรียกได้ว่า All in one เลยทีเดียว อาทิเช่น การปรับแต่ง Startup Windows 7,ปรับแต่ง Menu ของ Windows 7,ทำความสะอาดเครือง,เคลียร์ Registry,เคลียร์ไฟล์ขยะ, Deflag Registry,ปรับแต่งความเร็วในการเชื่อมต่อเน็ตดเวิร์ค และอินเตอร์เน็ต, ปรับแต่งประสิทธิภาพการใช้งานเครื่อง, ปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัย และปรับแต่ง optimize, tweak, tune up ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องอีกมากมาย

รายละเอียดโปรแกรม

The complete solution to optimize, tweak, clean up Windows 7! A all-in-one utility to tweak, optimize, tweak, tune up and clean up your Windows 7, it bundles more than 30 different utilities in one and help your system faster and more stable, secure and personal! Windows 7 Manager is a system utility that helps you optimize, tweak, and clean up windows 7. It will increase your system speed, improve system security, and meet all of your expectations.
Windows 7 is the newest Operating System for home users and professionals alike. Windows 7 brings clarity to your world, so you can more safely and easily accomplish everyday tasks and instantly find what you want on your PC.
Windows 7 Manager is the powerful software tool to tweak and optimize your Windows 7, it bundles more than 30 different utilities in one and help your system faster and more stable, secure and personal!

Features and Benefits of Windows 7 Manager:
• Information. Get detailed system and all hardware information on your system; show all detailed information of running processes and threads on your machine; Windows 7 Manager offers 1-clicking cleans your system automatically.
• Optimizer.Tweak your system to improve windows startup and shutdown speed; tweak your hardware to increase system speed and performance; Optimize Task Schedule to turn off unnecessary system tasks.
• Cleaner. Find out which files or folders engross your disk space and shown with chart; Find and clean junk files to increase Hard Disk space; Duplicate Files Finder can scan your computer for files with the same size, name and modification time; Registry Cleaner can easily checks your registry and repair incorrectly linked registry entries, automatically remove invalid entries; Registry Defrag rebuilds and re-indexs your registry to reduce application response time and registry access time.
• Customization. Control what is started on Windows startup; tune up Windows 7 boot menu; edit context menus of mouse Right-Clicking; customize system desktop, menus, toolbar and notifications settings; automatically change your desktop wallpaper on background.
• Security. You can improve desktop, menus, Windows logon securities, and enable numerous hidden performance options of system, disable system updates and error reports; hide and restrict to access drives, specify which applications are not allowed to be executed on your computer; encrypt/decrypt and shred files, change the location of system folders; Privacy Protector can maintain your personal privacy by eliminating the tracks that you leave behind; create lots of randomization password once.
• Network. Optimize your Internet connection speed, manage all shares items; tweak your Internet Explorer easily.
• Misc. Utilities. Show the collection of Windows utilities; help you find out the installation key of Windows, Office products; shutdown your PC or remind you automatically.

Changes in Windows 7 Manager 1.2.4, 6/1/2010:
- Add Desktop Cleaner v1.0
- Privacy Protector updated to v2.1
- Smart Uninstaller updated to v2.1
- Duplicate Files Finder updated to v1.2
- Registry Cleaner updated to v2.1

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 5.72
: Freeware
: desktop-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo