โปรแกรม Realtek High Definition Audio for Vista\Win 7 2.42

Update! Realtek High Definition Audio drivers ไดฟ์เวอร์เสียงสำหรับระบบปฏิบัติการ Window Vista และ Windows 7 โดยเฉพาะอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่แล้ว. This is the official driver package for Realtek HD Audio Solutions. It includes all driver files, and the control center for Realtek HD-Audio devices for Windows Vista and Windows 7

รายละเอียดโปรแกรม

Realtek High Definition Audio drivers for Vista.

Audio drivers available for download from the Realtek website are general drivers for our audio ICs, and may not offer the customizations made by your system/motherboard manufacturer. To be sure you obtain the full features/customizations provided in your original audio product, please download the latest drivers from your system/motherboard manufacturer's website.

This download contains both the 32 and 64 bit versions.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 53.5 MB
: Realtek
: Freeware
: driver

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd
[close]