โปรแกรม Thai Translator ดาวน์โหลดแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ฟรี

โปรแกรม Thai Translator (About Thai Translator) : เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการแปลความหมายภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยมีความถูกต้อง แม่นอยู่ในระดับเพียงพอที่จะสื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งการแปลภาษาใดๆ ให้กลายมาเป็นอีกภาษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ข้อความที่ถูกแปลอาจมีความหมายไม่ตรงกับต้นฉบับอย่างครบถ้วน ดังนั้น จึงไม่ควรใช้โปรแกรมนี้แปลบทความที่ต้องการรายละเอียดอย่างชัดเจน นอกจากนี้ Thai Translator ยังมีพจนานุกรมภาษาอังกฤษเป็นไทย และ ไทยเป็นอังกฤษ รวมอยู่ในตัวโปรแกรมเพื่อสะดวกในการใช้งาน

รายละเอียดโปรแกรม

ควรสร้างประโยคที่ประกอบด้วย คำนาม + กริยา + คำนาม (กรรม) พิจารณาตัวอย่าง ด้านล่าง

Should build a sentence that compose Noun + Verb + Noun(object) .consider example below.

ข้อความที่ใส่ (Input)

โครงสร้างของสะพานรถไฟบางอย่างออกแบบไว้สำหรับการบรรทุกน้ำมันเครื่องเคมีที่เป็นของเหลวและปูนซีเมนต์

ผลที่ได้ (Result)

the structure of train something bridge designs to keep for lubricating oil chemistry loading that is liquid and the cement ,

ข้อความที่ใส่ (Input)
“มี” ถูกใส่เข้าไปเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น. (Correction “มี” was added)
โครงสร้างของสะพานรถไฟมีบางอย่างออกแบบไว้สำหรับการบรรทุกน้ำมันเครื่องเคมีที่เป็นของเหลวและปูนซีเมนต์
ผลที่ได้ (Result)

the structure of train bridge has the something designs to keep for lubricating oil chemistry loading that is liquid and the cement ,

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 24.66 MB
: Freeware
: education-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo