โปรแกรม แปลงไฟล์ภาพ BMP to JPG Software v7.0 จิ๋วแต่แจ๋ว

แปลงไฟล์รูปภาพนามสกุล *.BMP ไปยัง *.JPG ในเวลารวดเร็ว ทั้งยังสามารถแปลงได้ทีละหลายๆไฟล์ Create multiple JPG/JPEG files from multiple bitmap files.

รายละเอียดโปรแกรม

Secure-order personal license for product here. Check out other software at www.sobolsoft.com

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 830.82 KB
: sobolsoft
: Shareware
: graphic-image-tool

Screen Shot