โปรแกรม Multiple Image Resizer .NET 2.7 โปรแกรมลดขนาดภาพทีละมากๆ

Multiple Image Resizer.NET 2.7 โปรแกรมแต่งภาพที่หลายคนรอคอยด้วยฟังก์ชันที่สามารถทำงานกับภาพได้ทีละเยอะๆ พร้อมๆ กันไม่ว่าจะการลดขนาดภาพ การคร็อปภาพ การหมุนภาพ การใส่ลายน้ำบนภาพที่ละหลายๆ ภาพ และการใส่ขอบภาพ ฯลฯ ซึ่งสามารถทำได้ทีเดียวเป็นร้อยๆ ภาพไม่ต้องมาทำทีละภาพให้เสียเวลาครับ.

รายละเอียดโปรแกรม

Multiple Image Resizer .NET is an easy to use and attractive image processing tool, that allows you to process individual images or entire folders of images at once. You can resize, crop, add borders, overlay text and/or rotate and flip images and dynamically preview the results for each. The processed files are saved to a new, user-specified directory and can optionally be renamed to a combination of the original name and/or numbers. The program handles a variety of input and output image formats including BMP, JPG, GIF, TIFF, EXIF, PNG, EMF, ICO and WMF and allows you to convert the images at the same time they are processed. Very nice program, with a clean interface and good documentation.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 1.51 MB
: Freeware
: graphic-image-tool

Screen Shot