โปรแกรม Orbit Downloader 2.7.9 สำหรับช่วยดาวน์โหลดไฟล์ให้เร็วขึ้น

เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมฟรี ที่น่าใช้อีกตัวเป็นโปรแกรมสำหรับช่วยดาวน์โหลดไฟล์ให้เร็วขึ้น ว่าง่าย ๆ เลยก็คือช่วยเพื่มความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ โปรแกรม นี้สามารถทำงานร่วมกับ Internet Explorer ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อจัดการการ Download ของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรมนี้คุณจะสามารถ Download ไฟล์จาก Server ที่อื่นผ่าน HTTP, FTP, RTSP, MMS ได้ง่ายๆ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก... ลองกันได้หรือยัง.

รายละเอียดโปรแกรม

Orbit Downloader, leader of download manager revolution, is devoted to new generation web (web2.0) downloading, such as video/music/files from Myspace, YouTube, Imeem, Pandora, Rapidshare. And to make general downloading easier and faster.

Orbit Downloader is a free closed source software graphical download manager for the Microsoft Windows operating system. One of the main features of Orbit Downloader is its ability to grab and download embedded Flash Video files from sites like YouTube, Dailymotion, Metacafe etc.

Features of Orbit Downloader:
# Accelerate download speeds: Speed increases will vary, depending on the source(s) from which you are downloading, your internet registry settings, and the program settings.
# Pause and resume downloads: this feature can be a godsend when you are downloading a large file or downloading from an unreliable source (or both).
# Detects and downloads flash video: simply mousing over a flash video or flash file (FLV or SWF) will display a small download button for instant video downloads. Really cool, but the button can be a bit of a nuisance if you don?t want to use it (although you can dismiss it fairly easily)
# Detects and downloads streaming media: the Grab++ module will scan for anything that is being played in your browser, whether it is an audio, video, or flash, and autodetect the download link (only caveat: Grab++ has to be run before the media file is played). This is (a) unbelievably cool, and (b) reason enough for me to switch from Flashget, hitherto my favorite downloader, to Orbit Downloader. Will download WMV and RM streaming video.
# Can download from file upload sites such as Rapidshare: you will have to manually enter the security code that these sites requrire, but Orbit Downloader will automatically detect and download the URL. (Services mentioned in the documentation: Rapdishare, Megaupload, Yousendit, and SendSpace).
# Download scheduling: if you have a lot of files to download, you can use Orbit Downloader to grab all the URLs and download them at an appropriate time. I?ve never personally used this but I can imagine it can be useful if you have dialup or a slow connection.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 2.00 MB
: Freeware
: internet-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd