Mac Address Changer 2.3 โปรแกรม FTP ใช้งานง่าย

Mac Address Changer เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงหมายเลข Mac Address ซึ่งสมัยการการจำทำเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายแบบนี้เลย ซึ่งต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเนื่องจากเลข Mac Address เป็นเลขที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่โรงงานของอุปกรณ์นั้น เมื่อมีโปรแกรมนี้เกิดขึ้นมันได้ทำให้สิ่งที่เรียกว่ายากกลายเป็นเรื่องง่ายชนิดที่เรียกว่าปลอกกล้วยเลยทีเดียว คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการเปลี่ยนหมายเลข mac address ของคุณได้เพียงเวลาเพียงชั่วอึดใจเดียวและไม่กี่คลิ๊กเท่านั้นเอง นอกจากนั้นแล้วโปรแกรมนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน mac address ของเครื่องแบบถาวรอีกด้วยซึ่งนั่นจะทำให้คุณไม่ต้องกังวลอีกเรื่องความเสียหายใด ๆเลย เนื่องจากแค่รีสตาร์ตเครื่อง mac address ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วครับ

รายละเอียดโปรแกรม

For the network administrator sometime need to chagne mack address for some purpose but for newby of admin how can do that becuase mac address is manufacturer number that come from factory , Chage Mac Address software is will be your helper with this program admin or general user can chage a network adapter mac address by himself and it can use very easy the interface are very nice and clear no need to learn , user can change network adapter mac address in a few click and after restart computer the mac address will return back to old mac address , so this program is very safe for user computer also.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 1.96MB
: Lizard Systems
: freeware
: modify-com

Screen Shot

[close]