โปรแกรม GameBoost 1.4.5.2010 เร่งความเร็วให้กับการเล่นเกมส์

GameBoost 1.4.5.2010 เมื่อเราเปิดคอมพ์ขึ้นมาจะมีการใช้พื้นที่แรมบางส่วนในการฝังโปรแกรมอำนวย ความสะดวกต่างๆ ให้ Windows. จึงทำให้มันไป ขัดขวางการใช้งานแรม เมื่อเราเปิดเกมส์ขึ้นมาหรือใช้งานพื้นที่ในแรมไม่เต็มที่นัก จึงส่งผลให้เกมส์ที่เราเล่นอยู่นั้นไม่ลื่นไหลเพราะไม่มีพื้นที่ทำแคชได้ เพียงพอ นอกจากนี้ Game Booster ยังจะไปปิดการทำงานของโปรแกรมที่ไปฝั่งตัวอยู่เบื้องหลังการทำงานของ Windows ด้วย ซึ่งซอฟแวร์พวกนี้จะดึงประสิทธิภาพ CPU ไปบางส่วน แต่หากเราปิดมันไปซะ CPU ของเราก็จะมุ่งหน้าประมวลผลเกมส์แบบเต็มๆ

รายละเอียดโปรแกรม

Designed to help optimize your PC for smoother, more responsive game play in the latest PC games with the touch of a button, Game Booster helps achieve the performance edge previously only available to highly technical enthusiasts. It works by defragmenting game directories, temporarily shutting down background processes, cleaning RAM, and intensifying processor performance. That means you can keep all the features of Microsoft® Windows® 7,Vista™ and XP® ready for when you need them, but turn them off when you are ready to get down to serious business – gaming. Game Booster makes it simpler to enjoy the latest games and take your experience to a new level. All systems go!

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 1.75 MB
:
: Freeware
: modify-com

Screen Shot