โปรแกรม GameBoost 1.8.23.2010 เร่งความเร็วให้กับการเล่นเกมส์

GameBoost 1.8.23.2010 ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยเพิ่มความเร็วในการเล่นเกมส์ มาใหม่กันอีกแล้วครับ สำหรับโปรแกรม GameBoost เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเพิ่ม Ram ของคุณเวลาเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ต่างๆ หรือ จะอธิบายง่ายๆ หลักการทำานชองโปรแกรมนี้ โปรแกรมนี้จะปิดโปรแกรมที่เราไม่ได้ใช้งานขนาดที่เรากำลังเล่นเกมส์ เพราะโปรแกรมต่างๆที่เราปิดไว้นั้นมันกิน Ram เป็นส่วนมาก ผู้ออกแบบโปรแกรม GameBoost เลยทำให้โปรแกรมนี้ช่วยปิดโปรแกรมต่างๆที่เราไม่ได้ใช้งานขนาดที่เรา้เล่นเกมส์ ทำให้เกมส์ที่เราเล่นมีความไหลหลื่น และ เร็วขึ้นอีกด้วย

รายละเอียดโปรแกรม

Designed to help optimize your PC for smoother, more responsive game play in the latest PC games with the touch of a button, Game Booster helps achieve the performance edge previously only available to highly technical enthusiasts. It works by defragmenting game directories, temporarily shutting down background processes, cleaning RAM, and intensifying processor performance. That means you can keep all the features of Microsoft® Windows® 7,Vista™ and XP® ready for when you need them, but turn them off when you are ready to get down to serious business – gaming. Game Booster makes it simpler to enjoy the latest games and take your experience to a new level. All systems go!

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 1.83 MB
: Freeware
: modify-com

Screen Shot