โปรแกรม Network Magic Pro โปรแกรมที่ทำให้เน็ตแรงขึ้น!!

download
Network Magic Pro โปรแกรมช่วยอัพความเร็วอินเทอน์เน็ตให้มากขึ้น (ออปติไมซ์) และช่วยเหลือท่านในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ทำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะการแชร์ไฟล์ การป้องกันอันตรายจากอินเทอร์เน็ต ซ่อมแซม และควบคุมการทำงานของอินเทอร์เน็ตได้ด้วยครับ.