โปรแกรม Total Commander 7.50 beta 1 จัดการไฟล์(File Manager)

Update! โปรแกรม Total Commander (Totalcmd ,shareware-US29 ชื่อเก่าคือ Window Commander) เป็นทั้งโปรแกรม FTP และ โปรแกรมจัดการไฟล์(File Manager) ความสามารถคล้าย โปรแกรม CuteFTP หรือ WS_FTP ผสมกับโปรแกรม Norton Comander ทำงานบน Windows OS ได้ทุกรุ่น

รายละเอียดโปรแกรม

Features in Total Commander 7.04a now include :

* Two file windows side by side
* Multiple language support
* Enhanced search function
* Compare files (now with editor) / synchronize directories
* Quick View panel with bitmap display
* ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE archive handling + plugins
* Built-in FTP client with FXP (server [color=#3333FF][/color]to server) and HTTP proxy support
* Parallel port link, multi-rename tool
* Tabbed interface, regular expressions, history+favorites buttons
* Thumbnails view, custom columns, enhanced search
* New: Updated interface+icons, compare editor, cursor in lister, separate trees, logging, enhanced overwrite dialog etc.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 2.4 MB
: Shareware
: network-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd