โปรแกรม Recover My Photos 3.7.2.720 กู้คืนรูปถ่าย

กู้คืนรูปถ่าย โปรแกรมสำหรับผู้ที่ลบรูปถ่ายหรือรูปภาพต่าง ๆ ออกไปแล้ว มานึกได้ภายหลังว่า เอ้ย! ต้องใช้นี่หว่า ทำไงดี.. โปรแกรมนี้ช่วยคุณได้ ว่าคุณจะลบออกจากถังขยะไปแล้วก็ตามก็สามารถเอาคืนมาได้..

รายละเอียดโปรแกรม

Digital photo recovery is easy with Recover My Photos. Follow these steps:

1. Download and install 'Recover My Photos' on your PC;
2. Connect your camera to your PC or place your compact flash, smart media or other memory card into a card reader connected to your PC;
3. Run Recover My Photos and scan your memory card or even scan your PC hard drive. Then...

View pictures in the digital photo recovery preview window!
Lost picture recovery is 100% Safe, Secure and Guaranteed

4. If you can see the files you wish to recover purchase a license key via our secure server and save your photographs.

Most digital cameras do not wipe digital pictures from your storage media when you delete images or use the format command. If your digital camera storage media is corrupt and you get the message "Media is not formatted would you like to format now?", lost picture recovery may still be possible. Recover My Photos searches your media at a low level to recover photos and display the deleted pictures.

Recover My Photos works with many types of direct camera connections where your media card appears as a drive letter on your PC. If your camera is not displayed as a drive letter when connected to your PC you can use a digital camera card reader.

Recover My Photos is fast and easy. No technical skill is required to recover deleted photos. It works for compact flash data recovery, smart media data recovery, Memory Stick data recovery, or other storage media including your PC hard drive.

What you see is what you get! Any pictures that you see in the free trial version can be safely recovered once you have purchased and registered the program. A software registration key is provided on-line at the end of the purchase process and is also sent to you by email for fast recovery. Recovered pictures need to be saved to separate drive (e.g. 'D:/') from the one on which they were recovered.

Digital Photo Recovery - The Do's and Dont's

If you have deleted photos, ensure that you do not write data to your memory card until you have the opportunity to attempt digital photo recovery. Any further data written to the memory card may overwrite and destroy data and reduce the chance of recovery.

Do not taking any further digital pictures using the card or use any software which may write to the memory card. Recover My Photos will not alter the contents of your memory card in its search to undelete photos.
'Recover My Photos' Can Not See My Camera

'Recover My Photos' Can Not See My Camera

In most instances Recover My Photos will interface directly with your memory card whilst in your camera. However there are many new camera formats so to eliminate connection problems we recommend your card is connected to your computer via a USB or Firewire card reader. A card reader is a small device which plugs into your computer and into which you insert your compact flash, smart media, or other storage card. Card readers are inexpensive and can be purchased at any computer or camera shop.

Recover My Photos will operate on Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista. To perform a recovery we recommend Recover My Photos be installed on a PC with a minimum of 128MB of RAM. It will recover JPEG, TIF, PNG, CRW, RAW format photos and MOV, MPEG, AVI videos from smart media, compact flash, Memory Sticks, Microdrives or virtually any removable storage device.

Is Digital Photo Recovery always possible?

No. Some digital cameras use a destructive deletion process, particularly when a memory card is formatted. Due to the many hundreds of different cameras on the market it is impractical for us to identify the deletion characteristics of each brand and model of camera. Our best advice is to download the trial version of Recover My Photos to see if your lost pictures are found.

What is the difference between the download version and purchasing Recover My Photos?

The download from our website is fully functional except for the ability to save the digital photo recovery results. The recovery software works on a "what you see is what you get" principle. If you can see the deleted pictures using the download version then they can be saved once Recover My Photos is registered. Please first use the download to determine if lost picture recovery is possible. If you cannot find the lost pictures then registering the program will not help you.

Purchase of Recover My Photos is via the secure server of our e-commerce provider, Element 5. Your registration key is displayed on a web page at the end of the purchase process and is also be sent by electronic mail. If there is a delay in your credit card provider authorizing the transaction, your registration key will be provided only by email and only after credit card authorization takes place. More questions about the order process? Visit our Customer Care Center.

Recover My Photos Software Updates

The latest download of Recover My Photos is always available from the download page of this web site. Registered users are entitled to free updates. To upgrade, go to the download page and download and install the latest version. There is no need to uninstall previous version. There should be no need to reenter your registration key which was provided with your original purchase.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 5.91 MB
: Shareware
:

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd