โปรแกรม Avast! Free Antivirus 5.0.393 Beta โปรแกรมป้องกันไวรัส Avast ฟรี

Avast! Free Antivirus 5.0.393 Beta : อัพเดทโปรแกรมแอนติไวรัสน้องใหม่ล่าสุด Avast! Free Antivirus 5.0.393 Beta ซึ่งเวอร์ชันนี้ได้ปรับปรุงให้เสถียรภาพ stability มากกว่ารุ่นก่อนหน้้าครับ โปรแกรมป้องกันไวรัส Anti Virus ตัวนี้เป็นที่นิยมใช้มากในต่างประเทศติด top 3 ของโปรแกรม Anti Virus ที่มีคนดาวน์โหลดเยอะที่สุด สาเหตุที่คนมาใ้ช้งานตัวนี้คือโปรแกรมมีขนาดเล็ก สามารถใช้งานได้ง่าย สแกนได้ทั้ง E- mail, ICQ, Network, BitTorrent,สแกนเว็บ,ไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนขณะบู๊ตเครื่องด้วยครับ

รายละเอียดโปรแกรม

avast! antivirus software provides complete virus protection for your computer. Antivirus engine is complemented by anti-spyware, firewall and antispam modules to protect you against phishing schemes, identity theft and internet-distributed web viruses. Automatic updates for greater user convenience and safety. Top user ratings among free antivirus software. The new avast! Free Antivirus 5.0 includes a spyware detection engine. To protect you from identity theft as well as viruses.

avast! Pro Antivirus - better protection during web surfing. Full-featured antivirus software. Better than our free antivirus, especially for web surfing, but without the firewall and antispam included in avast! Internet Security. Also if you wish to customize your security, this is the recommended software.

• Continuous protection against viruses and spyware
• Ensures all mails sent and received are clean
• Keeps you protected from "chat" infections
• Stops attacks from hijacked websites
• Lets you safely browse suspicious websites or run unknown applications
• Allows safe and uninterrupted gaming
• Compatible with Windows XP, Vista and 7
• New user interface

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 38.29
: Freeware

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo