โปรแกรม Audacity 1.3.12 Beta บันทึกเสียงและตัดต่อเสียง

Audacity 1.3.12 Beta บันทึกเสียงและตัดต่อเสียงไม่ว่าเสียงนั้นจะมา จากไมค์โครโฟน หรือเสียงนั้นจะออกมาจากลำโพงในคอมพิวเตอร์ของท่าน เช่น เสียงจากวิทยุออนไลน์ เสียงจากเพลงออนไลน์ เสียงจากการที่ท่านเปิดเพลงด้วยโปรแกรมเล่นเพลงต่างๆ หรือเสียงเหตุการต่างๆ ของ Windows หากท่านอยากจะบันทึกเสียงเหล่านี้ไว้ก็ใช้โปรแกรมนี้แหละครับในการจับเสียง เหล่านั้นเก็บออกมาเป็นไฟล์นามสกุล MP3 หรือ WAV ก็ได้…และหลังการบันทึกเสร็จท่านยังตัดต่อ ตกแต่ง เสียงเหล่านั้นได้เสร็จสับในตัวโปรแกรม

รายละเอียดโปรแกรม

Audacity is a free, easy-to-use audio editor and recorder for Windows, Mac OS X, GNU/Linux and other operating systems. You can use Audacity to

■Record live audio.
■Convert tapes and records into digital recordings or CDs.
■Edit Ogg Vorbis, MP3, WAV or AIFF sound files.
■Cut, copy, splice or mix sounds together.
■Change the speed or pitch of a recording.
■Add new effects with LADSPA plug-ins.
■And more!

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 11.32 MB
: Freeware

Screen Shot