โปรแกรม Audio Record Wizard 5.0.6 เปลี่ยนคอมพ์เป็นเครื่องบันทึกเสียง

Audio Record Wizard 5.0.6 เป็นโปรแกรมง่ายๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเครื่องบันทึกเสียงต่างๆ รอบๆ คอมพิวเตอร์ เหมือนกับเครื่องบันทึกเสียงในเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องบันทึกเสียงทั่วไปที่นักข่าวนิยมใช้กัน แต่ทว่ามันบันทึกเสียงได้ยาวนานกว่ามาก (แล้วแต่ว่าพื้นที่ harddisk คุณมีมากพอป่าว) และแปลงเป็นไฟล์เสียงชนิดต่างๆ ให้ในตัวด้วยครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Audio Record Wizard is a sound recorder software, which offers professional recording features with mp3 support.The audio recorder program is designed to work directly with your sound card, so it can record almost all audio from your sound card at near-perfect quality.So, you can record sound from a microphone, line-in, and just about any other programs (like winamp, realplay, windows media player).Audio Record Wizard can also record directly to mp3 format if you choose, saving you valuable disk space.

You can set the bit rate from 32k per second, which is ideal for creating tiny files of low-quality voice recordings, to 320k per second, which is designed for the highest quality recording.The program supports variable bit rate (VBR) encoding of MP3 files. You can even set the program to skip silent passages, and stop recording after a user-defined period of silence.Whether you’re interested in recording high-quality music, creating voice recordings for business associates, or sending personalized voice messages to your family and friends, Audio Record Wizard makes it easy to create high-quality recordings.

Here are some key features of “Audio Record Wizard”:

· Record from all sound sources (including winamp, realplay, windows media player and more);
· Command Line Mode;
· Direct to disk ability allows you to record without stopping;
· Stop Recording automatically;
· Integrate the intelligent silent detector to skip silent passages;
· Support recording to mp3 file directly without creating any temporary files;
· Easy to use playback function;
· Supports 44100Hz/22050Hz/11025Hz, Mono/Stereo.
· Single Task Schedule;
· File Length Limitation System;
· Real-time oscilloscope;
· Record-Pause function;
· Ease of use interface;
· Operation Indicators;
· ID3 Tag Editor;
· Hot Keys;

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 2.66 MB
: Freeware

Screen Shot