โปรแกรม Convert VOB to AVI 1.61 ฟรีโปรแกรมแปลงไฟล์ DVD (.VOB)

Convert VOB to AVI 1.61 : ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถแปลงไฟล์ VOB ซึ่งส่วนมากจะเป็นไฟล์หนังที่มีความละเอียดสูงจากแผ่น DVD มีความจุประมาณ 4.5 GB เป็นไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่ หากจะทำการคัดลอกเก็บไว้ในเครื่องคงจะเปลืองพื้นที่ทิ้งไปเยอะครับ ลองหันมาใช้โปรแกรม Convert VOB to AVI แปลงไฟล์ให้เป็นนามสกุลต่าง ๆ อาทิเช่น AVI,MPEG4, DivX, Xvid, WMV, MOV, FLV, 3GP,... ซึ่งไฟล์เหล่านี้จะกินพื้นที่น้อยกว่าเกือบ 10 เท่าตัวเลยครับ โดยยังคงคุณภาพของภาพและเสียงไว้คงเดิมครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Convert VOB to AVI is one freeware to convert VOB video to AVI video format, a completely freeware from www.convertvobtoavi.com, supported include MPEG4, DivX, Xvid, WMV, MOV, FLV, 3GP video format. This software is very easy to use, can support large file (more than 2GB). This software can decode the only audio data from VOB file and covert to MP3 audio file.
What's new in this version: more quickly and more small

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 2.69
: Freeware

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo