โปรแกรม Mp3 Editor for Free 6.0.1 ตัดต่อเพลง ปรับแต่งคลื่นเสียง และใส่เอฟเฟ็กให้กับเพลง MP3

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ช่วยให้ท่านสามารถตัดต่อ ตัดแต่งไฟล์เสียงตัวใหม่เวอร์ชันล่าสุด Mp3 Editor for Free 6.0.1 ซึ่งตัวโปรแกรมใช้งานได้ง่ายโดยโปรแกรมจะแสดงภาพคลื่นเสียงขึ้นมาให้ท่าน เลือกตัดต่อ แก้ไขได้ตามใจชอบ พร้อมทั้งสามารถเลือกแทร็กของเสียงเฉพาะส่วนที่ต้องการฟังเพื่อง่ายต่อการ ตัดต่อ โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถตัดต่อไฟล์เสียงที่มีขนาดไฟล์ใหญ่ ๆ ได้ สามารถอัดเสียงจากไมโครโฟนได้ สามารถปรับความถื่ความกว้างความยาวของคลื่นเสียง และยังสามารถใส่ลูกเล่นหรือเอฟเฟ็กให้กับไฟล์เสียงได้อีกด้วยอาทิเช่น เอฟเฟ็ก Amplify, Delay, Equalizer, Fade, Flange, Invert, Normalize, Reverse, Multi Tab Delay, Silence, Stretch, Vibrato, Echo และ Chorus

รายละเอียดโปรแกรม

Mp3 Editor for Free is feature-rich audio editing tool that's designed with ease"
Easy & Fast Editing Mode

Easy interface put the tools at your fingertips.

Open, create and save audio files.
Play an audio file or any part of it.
Easy editing with Cut, Copy, Paste and Delete.
Use unlimited Undo and Redo to go back any number of steps.
Fast editing of large files.
Use marker to locate the selected part of the audio files.

Record What You Hear

Record new audio file from a Microphone or another input device.

Record from microphone, line input and other sources, mono or stereo.
Digitize recordings from cassette tapes, vinyl records, LPs and minidiscs.
Level meters can monitor volume levels before, during, and after recording.
Time recording helps you set the beginning and ending time of automatic recording.
Capture streaming audio with some sound cards.
Device control with system menu.

Amazing Effects Added for Higher Quality

Large quantities of effects and presets available.

Apply different effects (Amplify, Delay, Equalizer, Fade, Flange, Invert, Normalize, Reverse, Multi Tab Delay, Silence, Stretch, Vibrato, Echo, Chorus).
Apply different filters to the selected part of an audio file (Ban Pass Filter, High Pass Filter, High Shelf Filter, Low Pass Filter, Low Shelf Filter, Notch Filter).
Inserting noise or silence in an audio file.
Amplitude presets and delay presets provided.

Accurate Conversion of Various Formats

Detailed converting setting of the format you need.

Convert an audio file from one format to another.
Output format settings supported.

Supported Formats List:

Uncompressed WAV PCM
compressed WAV(GSM, ADPCM, DSP, U-Law, A-Law, and others)
MPEG2 Layer 3(MP3), MPEG2 Layer 2(MP2)
WMA(Windows Media Audio)
Ogg Vorbis
AIFF(Audio Interchange File Format), AU(Audio)
MPC(Music Pack)
VOX(Dialogic ADPCM)
RAW(Uncompressed PCM, U-Law, A-Law)

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 16.01 MB
: Freeware

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo