โปรแกรมบันทึกเสียงเพลงจากอินเทอร์เน็ต

เพิ่มเติม
AV Audio Editor โปรแกรมบันทึกเสียงจากไมค์ของคอมพิวเตอร์จาก sound card และจากการป้อนสัญญาณเสียง line in หรือจากแหล่งเสียงใดๆ ก็ได้ไม่เว้นแม้แต่เสียงเพลงที่เราฟังออกมาทางลำโพง เช่น อาจจะเปิดเพลงฟังจากอินเทอร์เน็ต หรือจากโปรแกรมเล่นเพลง MP3 ต่างๆ มันก็ดักจับเอาเสียงเหล่านั้นมาบันทึกไว้บนฮาร์ดดิสก์ของเราได้. ซึ่งจากการทดลองของทีมงานด้วยการติดตั้งโปรแกรมนี้กับ notebook ซึ่งมีไมค์โครโฟนในตัวพบว่าทุกๆ เสียงที่เกิดขึ้นรอบๆ notebook มันบันทึกได้หมดเลยครับ ไม่ว่าจะเสียงนกร้องข้างบ้าน เสียงรถที่วิ่งอยู่รอบๆ บ้าน หรือแม้แต่เสียงทีวีที่เปิดอยู่ก็บันทึกได้หมดครับ.