โปรแกรม WavePad 4.40 ตัดแต่งเพลงไฟล์นามสกุล MP3 เป็น Ringtone

WavePad 4.40 สำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆ โดยการนำเพลงเข้ามาในตัวโปรแกรมจากนั้นระบบจะแปลงเพลงนั้นออกมาเป็นแบบคลื่น wave เพื่อให้เราเลือกช่วงของเพลงแล้วตัดเอาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงออกมา เพื่อนำไปใช้ทำ Ringtone จากนั้นเราก็เซฟเป็นไฟล์ชนิดต่างๆ ตามที่มือถือของเรารองรับครับ.

รายละเอียดโปรแกรม

This sound editing software is a full featured professional audio and music editor for Windows and Mac OS X. It lets you record and edit music, voice and other audio recordings. When editing audio files you can cut, copy and paste parts of recordings then add effects like echo, amplification and noise reduction. WavePad works as a wav or mp3 editor but it also supports a number of other file formats including vox, gsm, wma, real audio, au, aif, flac and ogg.

We make this program free because we know you will love it so much you will want to upgrade to WavePad Master’s Edition which has additional effects and features for the serious sound engineer. Download WavePad Master’s Edition demo or purchase the WavePad Master’s Edition version

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 547.17 KB
: Freeware

Screen Shot