โปรแกรมแปลงไฟล์ PowerPoint เป็น Flash

PowerPoint to Flash Converter โปรแกรมเล็กๆ ที่จะช่วยแปลงไฟล์ PowerPoint (.ppt) เป็นไฟล์ Flash (.swf) ซึ่งจะช่วยให้การพรีเซ็นต์ง่ายขึ้น แสดงผลลื่นไหลขึ้น เหมือนเราดูแฟลตแอนิเมชั่นในหน้าเว็บไซต์ต่างๆ เหมาะสำหรับท่านที่จะนำไฟล์ PowerPoint ที่ทำเสร็จแล้วไปแสดงในคอมพ์ต่างเครื่องกันแล้วกลัวว่ามันจะไม่ทำงาน ท่านสามารถแปลงเป็นไฟล์ Flash ก่อนแล้วไปเปิดกับคอมพ์เครื่องใดๆ ก็ได้โดยไม่ต้องอาศัย Microsoft PowerPoint เลยครับ.

รายละเอียดโปรแกรม

GIRDAC PowerPoint to Flash Converter is an enterprise application for converting PowerPoint presentations to Flash files.It converts PowerPoint presentations in a folder by creating the same folder structure.It allows users to decide the flash file quality, frame rate and background color.It has an option to choose the default slide width and height, or to set slide width or height.It supports partial PowerPoint conversion with selected slide range.It requires Microsoft PowerPoint installed on the system.It supports 45 user interface languages: Afrikaans, Arabic, Armenian, Bulgarian, Catalan, Chinese, Chinese Simple, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Malay, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian Urdu, Vietnamese and Welsh.It has full user manual.It provides seven User Interface styles: Office 2000, Office 2002, Office 2007 Blue, Office 2007 Black, Office 2007 Aqua and Office 2007 Silver.Its trial version leaves GIRDAC watermark on each slide. Its sample PowerPoint conversions are available on GIRDAC web site.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 4.87 MB
:
: Freeware
: standard-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • ohodownloads
[close]