ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: กรองเว็บไซด์

Child Control 2011 11.238.0.0 โปรแกรมสำหรับป้องกันเว็บไม่พึงประสงค์สำหรับลูกๆ ของคุณ

เพิ่มเติม
Child Control ที่ใช้ในการควบคุมสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุตรหลาน สามารถตั้งเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงป้องกัน กรองเนื้อหาอินเทอร์เน็ตที่ไม่พึงประสงค์ ควบคุม จำกัด การเข้าถึงสำหรับคอมโพเนนต์ของ Windows และโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ใช้ติดตามเวลาที่บุตรหลานของคุณใช้ไปกับการอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนด โปรแกรมถูกออกแบบมาด้วยแนวคิดที่ว่า "เอาเวลาของบุตรหลานของคุณที่เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์กลับงมา เพื่อนำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่า