ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: การใช้ HomeBank

HomeBank โปรแกรมบัญชีครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม
หากใครก็ตามที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาโดยตลอดจะทราบดีว่าขณะนี้ถือเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นหากแต่ยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาก็เผชิญกบภาวะดังกล่าวด้วยเช่นกันจนทำให้ปะชากรตกงาน ไร้ที่พึ่ง ไม่ได้รับเงินชดเชย แม้ว่าในบ้านเราจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นการประหยัด อดออม จึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ครับ ดังนั้นในวันนี้ผมจึงโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการบัญชีและการเงินในครัวเรือนมาฝากกันซึ่งต้องบอกครับว่าใช้โปรแกรมนี้แล้วทำให้เราทราบได้เลยครับว่าเงินในแต่ละเดือนเราหายไปไหน มีเงินเก็บเท่าไหร่ มีหนี้สินเท่าไหร่ เราไปพบกับโปรแกรม HomeBank กันเลยดีกว่าครับ โปรแกรม HomeBank เป็นโปรแกรมจัดการด้านการบัญชีส่วนบุคคลประเภทฟรีแวร์ที่ทำหน้าที่เหมือนกับโปรแกรมบัญชีทั่วไปคือบันทึกรายรับ รายจ่าย หนี้สิน ทรัพย์สิน รวมไปถึง การจัดการเรื่องการใช้เงินในบ้านอื่นๆ โดยเราสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้เองตามความเหมาะสมกับสภาพของครอบครัวเรา จุดเด่นของโปรแกรม HomeBank นี้ก็คือการใช้งานโปรแกรมที่ง่ายดายมากเพราะโปรแกรมได้รับการออกแบบมาให้รองรับกับการใช้งานแบบ User Friendly ทำให้ผู้ใช้งานโปรแกรมไม่จำเป็นต้องมานั่งกังวลหรือต้องเสียเวลากับความยุ่งยากของตัวโปรแกรมดังเช่นสมัยก่อนครับ จึงถือได้ว่า HomeBank เป็นโปรแกรมบัญชีครัวเรือนอีกโปรแกรมหนึ่งที่ควรมีติดเครื่องไว้ครับ