ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: การใช้ Uninstaller

Uninstaller โปรแกรมถอนการิดตั้งแบบไม่ให้เหลือซาก

เพิ่มเติม
สิ่งหนึ่งที่คนที่ชอบเล่นหรือชอบทดลองโปรแกรมใหม่ๆ ต้องพบเจออยู่เสมอก็คือการที่เมื่อลงโปรแกรมไปเรียบร้อยแล้วและอยากจะลบโปรแกรมดังกล่าวออกจากเครื่องจะด้วยเพราะว่ามันไม่จำเป็นอีกต่อไปหรือเพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีเนื้อที่ว่างก็ตามมักจะพบกับปัญหาส่วนใหญ่คือมักจะหลงเหลือพวกไฟล์ registry ไฟล์ history หรือไฟล์ขยะตกค้างๆ ต่างๆ ซึ่งไฟล์เหล่านั้นไม่มีความจำเป็นต่อเครื่องเราอีกต่อไป แต่ครั้นจะเข้าไปลบตามปกติบางทีโปรแกรมก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปทำเช่นนั้นได้ ดังนั้นในวันนี้ผมจึงมีโปรแกรมที่ช่วยในการถอนการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างหมดจดและมีประสิทธิภาพมาฝากให้ได้ลองใช้กันครับกับโปรแกรม Uninstaller โปรแกรม Uninstaller เป็นโปรแกรม utility ที่ช่วยในการลบโปรแกรมหรือถอนการติดตั้งโปรแกรมได้อย่างหมดจด หมดสิ้น ไม่มีโดยไม่มี componenet หรือ registry ใดๆ เหลือค้างไว้ในเครื่องให้รกและเปลืองเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์แต่อย่างใด อีกทั้งการลบโปรแกรมด้วยโปรแกรม Uninstaller นี้ก็ไม่ไปทำ conflict กับระบบจนทำให้เกิด error กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอีกด้วย ดังนั้น ถ้าหากอยากจะได้โปรแกรมถอนการติดตั้งแบบไม่เหลือซากไว้ใช้งานสักตัวผมยกให้โปรแกรม Uninstaller นี้เป็นหนึ่งในดวงใจเลยครับ