ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: กำจัด ลบ Malware

โปรแกรม Microsoft Malicious Software Removal Tool 2.12 เครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบและลบไวรัส

download
โปรแกรม Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบและลบไวรัสและมัลแวร์ต่างๆ บนระบบ Windows XP, Windows 2000 และ Windows Server 2003 เช่น Blaster, Sasser และ Mydoom