ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมคณิตศาสตร์

FreeMat โปรแกรมคำนวนทางคณิตศาสตร์ชั้นเยี่ยม

download
FreeMat (โปรแกรม คำนวนทาง คณิตศาสตร์ ชั้นเยี่ยม เทียบเท่า MathLab) : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรม ที่เอาไว้ใช้ในการแก้ปัญหา สมการทางคณิตศาสตร์ ที่ชาญฉลาดเป็นอย่างมาก โดย มีความสามารถที่มากกว่า เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์ธรรมดา โดยยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราสร้างสมการออกมาตัวนึง โปรแกรมนี้ สามารถสร้างกราฟจากสมการทางคณิตศาสตร์ ออกมาได้ในรูปแบบต่างๆ ครับ ซึ่งโปรแกรมนี้เอง ที่มีหลักการ หรือโครงสร้างคล้ายกับ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาในเชิงพาณิชย์อย่าง MathLab ซึ่งคนในวงการ คณิตศาสตร์ทั้งหลาย คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
[close]