ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุม internet

Internet Access Monitor for WinGate โปรแกรมควบคุมและรายงานการเข้า internet สำหรับเครือข่ายธุรกิจ

เพิ่มเติม
Internet Access Monitor for WinGate : เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมและรายงานการเข้า internet สำหรับเครือข่ายธุรกิจ โปรแกรมนี้ใช้ข้อดีของธุรกิจส่วนใหญ่ที่ให้เข้า internet ผ่าน Proxy Server เช่น MS ISA Server, WinGate, WinRoute, MS Proxy, WinProxy, EServ, Squid, Proxy Plus และอื่นๆ แต่ละครั้งที่ผู้ใช้เข้าสู่ Website , Download ไฟล์หรือรูปภาพ การกระทำเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในไฟล์ Log หรือ History File