AMP Winoff โปรแกรมช่วยตั้งเวลา ปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ ให้แบบอัตโนมัต

เพิ่มเติม
AMP Winoff (โปรแกรม ช่วยตั้งเวลา ปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ ให้แบบอัตโนมัติ) : AMP Winoff เป็นฟรีแวร์ที่ช่วยในการตั้งเวลาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แบบอัตโนมัติ ซึ่ง AMP Winoff ตัวนี้เหมาะกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์หลายๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ทิ้งเอาไว้ หรือแปลงไฟล์ต่างๆจำพวก หนัง เพลง งานเรนเดอร์ 3 มิติต่างๆ หรืองานอื่นๆที่ต้องเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้เป็นเวลานาน โดยฟรีแวร์ตัวนี้จะทำให้การปิดเครื่องเพื่อประหยัดไฟและรักษาอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์กลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพ่วงด้วย Option ต่างๆที่ช่วยให้การตั้งเวลาปิดเครื่องนั้นทำได้ง่ายและยืดหยุ่นมาก ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือว่าตั้งให้จับเวลาว่า จะทำการปิดเครื่องภายในเวลากี่นาที ชั่วโมง หรือวัน และยังสามารถตั้งค่าอย่างอื่นนอกจากการปิดเครื่องหรือ Shutdown ได้ เช่น การตั้งให้ล๊อกเครื่อง , Restart , ปิดโปรแกรม หรือการ Hibernate ก็สามารถทำได้เหมือนกัน