ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจจับการพิมพ์

Keystroke Spy Software - Keylogger โปรแกรมดักจับและบันทึกการพิมพ์บนแป้นพิมพ์

เพิ่มเติม
Keystroke Spy Software - Keylogger (โปรแกรม ดักจับ และบันทึกการพิมพ์ บนแป้นพิมพ์) : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรม ตรวจจับการพิมพ์ (Keystroke) บนแป้นพิมพ์ (Keyboard) ซึ่งเอาไว้สามารถตรวจจับ บุคคลที่อาจจะมาใช้คอมพิวเตอร์ของท่าน ตามออฟฟิศ ของคุณว่าเขาได้นำคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปใช้ในทางมิดีมิร้ายหรือเปล่า หรือถ้า คุณพ่อ คุณแม่ อยากจะตรวจจับการใช้งานคอมพิวเตอร์ ของลูกหลานทั้งหลาย โปรแกรมนี้สามารถเก็บ ข้อมูลและบันทึกการใช้งานเหล่านี้เอาไว้ได้ อาทิเช่น การจัดเก็บ บันทึกการสนทนา (Chat Records), การโต้ตอบ การใช้งานอีเมล์ (E-Mail Coversations), การพิมพ์งานเอกสารต่างๆ, การเข้าถึงไฟล์ หรือการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างละเอียดยิบ