Throttle โปรแกรมปรับแต่งอินเตอร์เน็ตได้ไวกว่าเดิมถึง 2 เท่า

เพิ่มเติม
Throttle : เป็นโปรแกรมปรับแต่งอินเตอร์เน็ตได้ไวกว่าเดิมถึง 2 เท่าหรือมากกว่านั้นโดยไม่มีการแก้ไขตัวอุปกรณ์แต่อย่างใด โปรแกรมนี้ใช้งานได้ง่ายมากแม้แต่เด็กก็สามารถใช้ได้