ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันภัยคุกคาม

โปรแกรม BitDefender Total Security 2010 ป้องกันไวรัส และภัยจากอินเตอร์เน็ตตัวเต็ม ครบเครื่องที่สุด

download
BitDefender Total Security 2010 รวมโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ได้รับรางวัลระดับโลกที่ทุกคนรู้จักกันดี โปรแกรมตัวใหม่นี้มีฟังก์ชันหลัก ๆ คล้ายกับ BitDefender Internet Security แต่จะมีระบบเสริมเพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ประสิทธภาพสูงสุด คุณสมบัติทั่วๆ ไปคือเน้นการป้องกันเชิงรุกจากภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตพร้อมกับการบำรุงรักษาระบบ มีระบบสำรองข้อมูลโดยไม่ทำให้ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านลดลง สามารถป้องกันข้อมูลสูญหาย สามารถสำรองข้อมูล(Data backup) และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์(PC Tune-up and Trace clean-up) เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ควรมีไว้ติดเครื่องครับผม