ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมพักหน้าจอ

Movie Screen Saver Thai โปรแกรมพักหน้าจอ ที่สามารถ ชมภาพยนตร์ ได

download
Movie Screen Saver Thai (โปรแกรม พักหน้าจอ ที่สามารถ ชมภาพยนตร์ ได้) : โปรแกรมนี้นี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ ผู้ใช้นำไปแต่ง Screen saver หรือว่า โปรแกรมพักหน้าจอ ของท่านเพื่อนำไฟล์ภาพยนตร์ ในเครื่องออกมาแสดง เวลาต้องการรักษาจอภาพ สำหรับใช้ในครัวเรือน หรือจะนำไปทำโฆษณา เวลาออกแสดงตามงานต่างๆ ก็ยินดีครับ โดยโปรแกรมนี้ ใช้กันฟรีไม่ต้องเสียเงินแต่อย่างใด
[close]