ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมฟังวิทยุ

โปรแกรม Quick Radio Player 1.12 ฟรี ฟังวิทยุรอบโลก

download
Quick Radio Player 1.12 : โปรแกรมนี้เป็นฟรีโปรแกรม ที่ช่วยให้เราสามารถฟังวิทยุได้รอบโลกเลยทีเดียว โดยโปรแกรมจะแยกตามประเทศ เมื่อเลือกประเทศที่ต้องการฟังแล้วโปรแกรมจะแสดงสถานีีทั้งหมดที่มีในประเทศนั้น ๆ จากนั้นกด Play เพื่อฟังวิทยุ หากถูกใจช่องไหน หรือสถานีไหนสามารถเพิ่มเป็นช่องโปรดได้ เพื่อความสะดวกในการฟังครั้งต่อไป
[close]