ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมย่อยข้อมูล

Secure Data Wiper โปรแกรมสำหรับย่อยข้อมูลที่คุณลบอย่างปลอดภัย

เพิ่มเติม
Secure Data Wiper : เป็นโปรแกรมสำหรับย่อยข้อมูลที่คุณลบอย่างปลอดภัย โดยมันจะลบทั้งข้อมูลที่คุณลบ,พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้, เนื้อหาใน Clipboard, Internet Cache, History, URL ที่พิมพ์และ Cookies ออกจาก Harddisk โปรแกรมนี้จะย่อยไฟล์, โฟลเดอร์ และร่องรอยกิจกรรมของระบบและไฟล์ของโปรแกรมจากสื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมนี้จะให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวซึ่งจะถูกย่อยจนไม่มีทางที่จะกู้มันกลับมาได้อีก