ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมสำรองข้อมูล

File Backup Watcher Professional โปรแกรมที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเอาไว้ในการสำรองข้อมูล

เพิ่มเติม
File Backup Watcher Professional : โปรแกรมนี้ เป็น โปรแกรมที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ เอาไว้ในการ สำรองข้อมูล (Backup) ทั้งจากใน HDD (Harddisk), Floppy Drive, ZIP, CD-RW, FTP, E-Mail เรียกได้ว่า ครบเครื่องเรื่อง Backup โดย โปรแกรมนี้มีระบบ ตั้งเวลา (Schedule) เป็น แบบ ทุกวัน ทุกเดือน เป็นต้น ที่เอาไว้ให้มัน ทำการ Backup แบบ อัตโนมัติ หรือ จะให้ กดทำเอง แบบ ควบตามใจสั่ง หรือ Manual ก็ย่อมทำได้ครับ คราวนี้ ข้อมูลสำคัญๆ ของท่าน ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะมีสำรองเอาไว้ อุ่นใจอีกขึ้นเยอะเลย

Adolix Outlook Express Backup โปรแกรมสำหรับ สำรองข้อมูล

เพิ่มเติม
Adolix Outlook Express Backup : สำหรับโปรแกรมนี้ก็ เป็นโปรแกรมสำหรับ สำรองข้อมูล (Backup) ข้อมูล E-Mail (E-Mails, Accounts, Signatures, Address Book, Settings, Message Rules และ Blocked Senders Lists) จาก Top 9 Email Clients ข้อมูลทั้งหมดจะถูก บันทึก (Save) ลงในไฟล์เดียว,ย่อไฟล์ที่ถูกป้องกันดังนั้นมันจึงสามารถ restore ไดอย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรมนี้ยังสามารถรองรับ top 9 email clients อย่างเช่น MS Outlook, Outlook Express, Eudora, Netscape Messenger, IncrediMail, PocoMail, The Bat และ Opera Mail