ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับจัดหน้า

HTML Code Export โปรแกรมสำหรับจัดหน้าส่งออกและพิมพ์เอกสาร HTML

เพิ่มเติม
HTML Code Export : เป็นโปรแกรมสำหรับจัดกน้า, ส่งออกและพิมพ์เอกสาร HTML ซึ่งสามารถรองรับได้มากกว่า 10 รูปแบบ สามารถ Upgrade HTML เก่าๆ เป็น XTML แปลงเอกสาร HTML เป็น PDF, RTF, ภาพและอื่นๆ ด้วยโปรแกรมนี้คุณสามารถจัดรูปแบบโค้ด HTML สามารถแปลงโค้ด HTML ไปเป็นรูปแบบ HTML, PDF, RTF, BMP, PNG, JPG, Lotus, SVG, QUATTRO Pro, Excel และพิมพ์ สร้างรายงานขั้นสูงโดยใช้ State Of The Art, เครื่องมือในการพิมพ์และรายงานและอื่นๆ อีกมากมายด้วย