ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมเขียนภาษาจีน

Chinese Stroke Order โปรแกรมฝึกเขียนภาษาจีน

เพิ่มเติม
โปรแกรม ฝึกเขียน ภาษาจีน (เขียนจีน) (Chinese Stroke Order) : โปรแกรมสอนเขียนอักษรจีนตามลำดับขีด ด้วยภาพเคลื่อนไหว โดยผู้ใช้จะ เรียนรู้วิธีการเขียนอักษรจีนที่ถูกต้องตามลำดับขีด สำหรับในเวอร์ชั่นนี้ ประกอบด้วยอักษร 200 ตัว ที่ใช้บ่อยที่สุดตามสถิติที่ผ่านมา และ จะเพิ่มตัวอักษรมากขึ้นเรื่อยๆ ในเวอร์ชั่นต่อๆ ไป จุดเด่นอีกอย่างนึง ของโปรแกรมนี้ตือ ไม่ต้องติดตั้งให้เสียเวลา และเสียทรัพยากรของเครื่อง