ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมแชร์ไฟล์

LanShark โปรแกรมแชร์ไฟล์บน Windows XP

เพิ่มเติม
LanShark : โปรแกรม LanShark เป็นโปรแกรมแชร์ไฟล์ประเภท P2P ที่ใช้กันแค่ใน LAN เท่านั้น หลักการคือ จะใช้ Port 31337 ในเครื่อง จำลองตัวเองเป็น WebServer