ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมแปลงไฟล์ MP3 เป็น m4r

โปรแกรม ToneShop build 21 แปลงไฟล์ MP3 ไปเป็น M4R,AMR,MMF,M4A,AAC สำหรับฟังใน iPhone

download
ToneShop build 21 : เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์เพลง mp3 เป็นไฟล์เพลง หรือ ring tone ที่สามารถนำไปฟังบน ไอโฟน iPhone ซึ่งโปรแกรมสามารถแปลงไปเป็นไฟล์ได้หลายนามสกุล คือ M4R,AMR,MMF,M4A และไฟล์นามสกุล ACC
[close]