ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรมใส่ลายน้ำลงในภาพ

Easy Watermark Creator โปรแกรมใส่ลายน้ำลงในภาพ

เพิ่มเติม
Easy Watermark Creator : เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับใส่ลายน้ำลงในภาพหรือรูปของคุณ พื้นที่ที่คุณสามารถใส่ลายน้ำลงไปได้นำไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ จะถูกปกป้องจากการใช้รูปของคุณที่เผยแพร่บนเวบหรือมีเดียอื่นๆโดยไม่มีสิทธิ์, โดยการใช้โปรแกรมนี้เป็นเหมือนโปรแกรมสำหรับร้างภาพด้วย Background แบบ Transparent (โปร่งใส) ,การทำลวดลายบนภาพของคุณ ,การใส่ Effect ให้กับภาพของคุณ โดยโปรแกรมนี้สามารถ Load ภาพหลักๆได้จากไฟล์ BMP, JPEG (JPG), GIF, PCX, PSD, PNG, TGA, โดยสามารถรองรับรูปแบบลายน้ำได้ทั้ง ตัวอักษร, ภาพ,วันที่, ฯลฯ