ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม ไอเอล สกิล

IELTS Skills แอพที่จะช่วยให้คุณสอบ IELTS ได้ง่ายยิ่งขึ้น

เพิ่มเติม
ปัจจุบันอะไรๆ ก็จะต้องเริ่มใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ในการเรียนและการนำเนินธุรกิจต่างๆ มาขึ้น โดยในอีก 2 ปีข้างหน้า AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะเข้ามาแล้ว จึงทำให้ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น IELTS Skills จึงเป็นอีกแอพฯ หนึ่งที่น่าสนใจและจะเข้ามาช่วย ฝึกปรือฝีมือให้เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้แข็งแรงมากขึ้นไปอีก ซึ่งครอบคลุมการศึกษาด้วยกันถึง 4 ทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่ก่อนจะไปพบกับการใช้งานของแอพฯ ดังกล่าวเราไปทำความรู้จักกับคำว่า IELTS กันก่อนดีกว่าครับ IELTS Skills คืออะไร เกี่ยวอะไรกับคนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ IELTS Skills คือการ ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่งโลก ซึ่งจะครอบคลุมการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน IELTS นั้นย่อมาจาก International English Language Testing System ซึ่งเป็นการทดสอบ IELTS หมายความว่า การสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้บุคคลทั่วไป โดยการสอบ IELST นั้นไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี เพราะเป็นการวัดระดับการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูด การอ่าน การเขียน และการฟังซึ่งผู้สอบจะได้รับผลการสอบโดยแบ่งแยกผลคะแนน เป็นส่วนต่างๆ ตามทักษะทั้ง 4 การสอบ IELTS นั้น สามารถสอบได้ทุก 90 วัน หลังจากการสอบครั้งล่าสุด และผลการสอบสามารถใช้ได้เป็นเวลา สองปี จัดสอบที่ The British Council สาขาสยามสแควร์ กรุงเทพ ฯ และ ณ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 โดยจัดสอบ เดือนละ 2 ครั้งตรงกับวันอาทิตย์ ทั้งนี้ต้องเสียค่าสมัครสอบ 5,000 บาท เห็นไหมล่ะครับว่าเจ้า IELTS นั้นเป็นการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้ในการทดสอบ แอพฯ IELTS Skills จึงเหมาะแก่ผู้ที่สนใจต้องการฝึกปรือ ขัดเกลา พื้นฐานทางภาษาให้แข็งแรงขึ้น