ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม AdiIRC 1.8.8

AdiIRC 1.8.8 โปรแกรม IRC ง่ายๆ ใช้ดี

เพิ่มเติม
AdiIRC เป็นโปรแกรมสำหรับเล่นแชทบนเครือข่าย IRC ตัวหนึ่งครับ ซึ่งโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติในการสนับสนุนการเชื่อมต่อหลายเซอร์เวอร์และสามารถปรับแต่งการเชื่อมต่อแต่ละเซอร์ฟเวอร์ได้ โปรแกรมมีฟังก์ชั่นพื้นฐานของโปรแกรม IRC ให้ใช้งานอย่างครบถ้วน เช่น การคุยแบบส่วนตัว การตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งาน การดูไฟล์ระบ การสนับสนุนการเล่นเพลงผ่าน winamp โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งเลย