ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม 1st Network Admin

1st Network Admin โปรแกรมที่ให้การปกป้องเครือข่าย Work Station Windows-Base

เพิ่มเติม
1st Network Admin : เป็นโปรแกรมที่ให้การปกป้องเครือข่าย Work Station Windows-Base มันให้คุณสามารถที่จะจำกัดการ้ข่าถึงในทุกๆ ส่วนของ Windows สำหรับเครื่อง PC Workstation ทุกเครื่องที่คุณมีในเครือข่ายของคุณได้ครับ, สามารถใช้ Patch ประมวลผลสั่งงานจากระยะไกลได้ด้วยครับ ไม่ว่าจะตั้งตารางเวลาการทำงาน, Reboot, Shutdown และ Restart Windows Explorer จากเครื่องผู้บริหารที่ต่อกับเครือข่ายหรือ Internet TCP/IP-Based เพียงเครื่องเดียวก็พอแล้วครับ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ Internet Cafe, เครื่อง Terminal ที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้, ห้องสมุด, องค์กรขนาดใหญ่, โรงเรียนและสำหรับที่อื่นๆ ที่มีเครื่อง PC Workstation Stand- Alone เยอะๆ