ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม ANPOP POP3

ANPOP POP3 Component Build โปรแกรมเสริมของ POP3ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธ

เพิ่มเติม
ANPOP POP3 Component Build : เป็นโปรแกรมเสริมของ POP3ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง มันช่วยให้ ASP, VB, VC++, C#, VB.NET, ASP.NET, VBS, Jscript, WScript, Delphii และโปรแกรมแวดล้อมอื่นๆของคุณสามารถกู้ E-mail จาก E-mail Server ที่ใช้โปรโตคอล POP3 และวิเคราะห์ E-mail โดยอิงจาก MIME โปรแกรมนี้สามารถรองรับการทำงานทุกอย่างของโปรโตคอล POP3 และให้คุณสมบัติชั้นสูงอีกหลายอย่างอย่างเช่นสามารถรองรับ คำสั่ง POP3 (USER, PASS, APOP, NOOP, RSET, TOP, LIST, STAT,UIDL, RETR, QUIT), สามารถรองรับทั้งโหมดการทำงานที่พร้อมกันและไม่พร้อมกัน (Synchronous และ Asynchronous) รับเอาขนาดของ E-mail/ID ของข้อความมาจาก Server, ลบหรือไม่ลบ E-mail , Log ไฟล์ไว้เพื่อบันทึกทุกขั้นตอนการทำงานระหว่าง Client กับ Server, ฯลฯ