ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Atomic ZIP Password

Atomic ZIP Password Recovery โปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับการกู้ Password ไฟล์ Zip ที่ถูกลืมหรือสูญหาย

เพิ่มเติม
Atomic ZIP Password Recovery : เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับการกู้ Password ไฟล์ Zip ที่ถูกลืมหรือสูญหาย โปรแกรมนี้จะสามารถกู้ Password กลับมาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้หลายๆ วิธีทั้ง วิธี Dictionary Search และ Dictionary Attack โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ง่าย โดยจะมี 2 โหมดในการกู้ Password ให้เลือกคือ โหมดอัตโนมัติ และโหมดการทำงานตามที่ผู้ใช้กำหนด โหมดอัตโนมัตินี้จะตั้งค่าให้โปรแกรมทำการค้นหาโดยใช้การตั้งค่าที่ใช้กันบ่อยๆ อย่างเช่น ตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็ก, ตัวเลข 0-9, รองรับ Password ที่มีสัญลักษณ์ได้สูงสุดถึง 5 ตัว และถ้าคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ และความยาวของ Password คุณก็สามารถใช้โหมดการทำงานตามที่ผู้ใช้กำหนดได้