ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม Copy ไฟล์

TeraCopy โปรแกรม Copy แบบเนียนๆ ด้วย Teracopy

เพิ่มเติม
TeraCopy (Copy แบบเนียนๆ ด้วย Teracopy) : โปรแกรมสำหรับ Copy ไฟล์ใหญ่ ๆ เคลื่อนย้ายไฟล์ใหญ่ ๆ อย่างรวดเร็ว ในบางครั้งเรามีการโยกย้าย Copy ไฟล์ต่าง ๆ ในเครื่องจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งถ้าหากไฟล์ใหญ่จะโยกย้ายช้าหน่อย โปรแกรมนี้ช่วยคุณได้ ช่วยให้การโยกย้ายไฟล์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น