ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม DTM

DTM Data Generator โปรแกรมสร้างข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์การทดสอบฐานข้อมูล

เพิ่มเติม
DTM Data Generator : โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ง่ายสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการและมีประสิทธิภาพมากที่จะสร้างข้อมูล สำหรับวัตถุประสงค์การทดสอบฐานข้อมูล ประดยชน์อย่างมากของโปรแกรมนี้คือสามารถสร้างตารางการทดสอบที่หลากหลายและสามารถรองรับ Template ที่ผู้ใช้ระบุได้ ข้อมูลเปล่านี้สามารถแทรกลงในฐานข้อมูลได้ง่ายมาก และมีหลายทางที่จะใส่ลงในฐานข้อมูลโดยสุ่ม โดยการปกปิดหรือมาจากฐานข้อมูลอื่น